بی کربنات سدیم (جوش شیرین)

sodium bicarbonate

محصول بیکربنات سدیم (جوش شیرین) بسته بندی کیسه های 25 کیلویی /جامبو بک 1 تنی قیمت توافقی شرایط پرداخت قابل مذاکره شرایط تحویل FOB، CFR ASWP، CPT، FCA حداقل سفارش 25 تن تصاویر بیشترتصاویر بیشترتصاویر بیشتر Previous Next Safety Data Sheet Download MSDS Technical Data Sheet Download TDS Specification Download Specification بی کربنات سدیم (NaHCO3)، […]

کربنات سدیم (سودا اش)

soda ash

محصول خاکستر سودا (سودا اش) بسته بندی کیسه های 50 کیلویی /جامبو بک 1 تنی قیمت توافقی شرایط پرداخت قابل مذاکره شرایط تحویل FOB، CFR ASWP، CPT، FCA حداقل سفارش 100 تن تصاویر بیشترتصاویر بیشترتصاویر بیشتر Previous Next Safety Data Sheet Download MSDS Technical Data Sheet Download TDS Specification Download Specification خاکستر سودا، همچنین به […]